Višnjanska Škola Astronomije 1997.
Picture
Picture
Picture
 VSA '97
 Program
 Grupe
 Izvještaj o radu
 Predavanja

This page is under heavy construction! Only Croatian version is available.


.......posveti koju uru motrenju pojava kojima æeš biti svjedok. Naæi æeš dodu še dosta ljudi, koji æe te gledati u èudu, što li nalaziš u tome zabave, da se zadubljuješ u to nebo, jer  žalibože danas tisuæe i tisuæe i naobraženih ljudi svaki dan gledaju te krasne pojave, a da ih ne vide. Neka ti oni ne budu mjerilom: rdjav uzgoj, pretjerana borba za svagdašnji život,  možda i nizke strasti ugušile su u njima polet srca, koje ne može da shvaæa takovih užitaka. Ne dao nam Bog, da ikad, pa ni u dubokoj starosti padnemo na te nizke grane!

Oton Kuèera
"  Naše nebo-crtice iz astronomije "
Matica Hrvatska,  Zagreb 1895.

Sudionici

Picture

‘96.

Picture

English version


Picture

Versione in italiana

VSA, ili Višnjanska škola astronomije, je ljetni astronomski praktikum koji se održava pri Zvjezdarnici Višnjan, kraj Poreèa. VSA je kao praktikum zapoèeo s radom 1989., i predstavlja jedan kontinuirani eksperiment u pokušaju da se znanost i edukacija mladeži spoje u jedno. Rad se odvija bez uobièajene stege ili nepotrebnog autoriteta kroz prihvaæanje mladih kao kolega u istraživaèkom procesu. VSA je nastala pri Zvjezdarnici Višnjan, a predstavlja rezultat dugogodišnjeg iskustva i truda njenih organizatora, prvenstveno Korada Korleviæa, Petra Radovana, i Zorana Iveziæa-Passinija. Veæ devet godina VSA kombinira svoj znanstveni rad s edukacijom. Tijekom tih godina opažani su mnogi nebeski dogaðaji, a kod nekih se VSA našla u središtu velikih astronomskih i znastvenih trenutaka, npr. Perzeidi 1992.,1993.godine., dok su sudionici VSA 1994., zajedno sa svijetom pratili pad fragmenata kometa Shoemaker-Levy na
Jupiter. Ne može se zaboraviti ni VSA1996., kad smo gotovo sami pokrivali desetak dana  fotometrije Nove Sagitarii 1996.


Picture

Sljedeæa stranica

[VSA '97] [Program] [Grupe] [Izvještaj o radu] [Predavanja]
Picture