Visnjanska Skola Astronomije


VSA, ili Visnjanska skola astronomije, je ljetna astronomski praktikum koji se odrzava pri Zvjezdarnici Visnjan, kraj Poreca. VSA je kao praktikum zapoceo s radom 1989., i predstavlja jedan kontinuirani eksperiment u pokusaju da se znanost i edukacija mladezi spoje u jedno. rad se odvija bez uobicajene stege ili nepotrebnog autoriteta kroz prihvacanje mladih kao kolega u istrazivackom procesu. VSA je nastala pri Zvjezdarnici Visnjan, a predstavlja rezultat dugogodisnjeg iskustva i truda njenih organizatora, prvenstveno Korada Korlevica, Petra Radovana, i Zorana Ivezica-Passinija. Vec osam godina VSA kombinira svoj znanstveni rad s edukacijom. Tjekom tih godina opazani su mnogi nebeski dogadjaji, a kod nekih se VSA nasla u sredistu velikih astronomskih i znastvenih trenutaka, npr. Perzeidi 1992.,1993.godine., dok su sudionici VSA 1994., zajedno sa svijetom pratili pad fragmenata kometa Shoemaker-Levy na Jupiter. Ne moze se zaboraviti ni VSA1996., kad smo gotovo sami pokrivali desetak dana fotometrije Nove Sagitarii 1996.
O VSA opcenito
 
VSA kroz vrijeme
 
VSA 96 godine
 
Indeks radova VSA
 

Back to VO main page English version

Zadnji puta promijenjeno 10.08.1996.